Autobusová doprava - Blašková Gabriela
Smetanovy sady 1553
Jirkov 431 11
IČO: 63162211

Autobusová doprava - ŠKOBLA s.r.o.
Generála Svobody 1718
Jirkov 431 11
IČO: 02865343